Инструкции по сборке кухни: Империал, Винтаж, Горизонт, Модест

Модули верхние 72

В – 20/72

В – 30, 40, 50/72, 60/72/1 (В)*

В – 60, 70, 80/72 (В)*

ВС – 60, 70, 80/72(В)*

ВТ — 60/60/72 (В)*

ВКЗВР — 28/72

ВК — 60/60/72

BМ – 60/36

В — 50, 60, 70, 80/36 (В)*

ВВ — 50, 60/40

ВА — 50, 60, 70, 80/36

ВА — 90/90/36

Модули верхние 92

В – 20/92

В – 30, 40, 50/92, 60/92/1 (В)*

В – 60,70,80/92 (В)*

ВС – 60,70,80/92

ВТ — 60/60/92 (В)*

ВКЗВР — 28/92

ВК — 60/60/92

BВ — 50, 60/57

ВМ — 60/46

ВВ — 60/68

В — 50, 60, 70, 80/46 (В)*

Нижние модули

НВ – 20/82

НК – 20/82

Н – 20, 30, 40, 50/82, 60/82/1

H – 60, 70, 80/82

НМ – 60, 70, 80/82

НЯ — (1+2) 40, 50, 60/82

НЯ – (3+1) 40, 50, 60/82

НЯ — (1+1) 50, 60, 70, 80/82

НЯД — (1+1) 40, 50, 60/82

НЯД — (2+2) 80/82

НД – 60/82